MUDr. Michal Pořický

Lékař s třicetiletou praxí v oboru, jak v lůžkové tak i ambulantní části, absolvent Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, s atestací z psychiatrie I. a II. stupně, s licencí samostatného lékaře, s licencí pro funkci primáře v oboru a odborného zástupce nestátního zdravotnického zařízení.

V minulosti se podílel na řadě mezinárodních multicentrických studiích preklinického  výzkumu nových psychofarmak.

Privátní praxi provozuje od r. 2002

Ambulance nabízí komplexní léčbu duševních poruch dospělých

  • Poruchy nálady – depresivní stavy, manické stavy, bipolární poruchy
  • Neurotické poruchy – úzkostné, fobické, obsedantně kompulsivní poruchy
  • Akutní stressové poruchy – adaptační poruchy, posttraumatické poruchy, krizová intervence při závažných životních situacích
  • Psychosomatické poruchy – psychické problémy spojené s tělesným onemocněním, chronickou bolestí
  • Organické poruchy – poruchy paměti, kognitivní poruchy, stavy po úrazech hlavy, duševní poruchy ve stáří, demence)
  • Psychozy – akutní psychotické stavy, schizofrenie, schizoafektivní poruchy, psychotické stavy vyvolané  návykovými látkami

Léčba probíhá v příjemném neformálním a diskrétním prostředí s maximální snahou vyjít vstříc  potřebám klienta. Úzce spolupracuji s klinickým psychologem.

Nabídka nadstandartních služeb – možnost telefonické či mailové konzultace ve večerních hodinách a o víkendu  (zpoplatněno).

Vážení klienti,

užíváte psychofarmaka, jejichž spotřeba je řádně evidována a kontrolována. Vaše žádosti o opakované zaslání e-receptu, kdy jste nebyli řadu měsíců na kontrole, nebudu akceptovat a další předpis léků bude vázán na kontrolu v ambulanci. Vím, že covid toto vše ovlivnil, ale nyní není třeba se na něj vymlouvat. O některých z vás řadu měsíců nic nevím. 

Potřebujete-li psychiatrickou léčbu, budete se muset dostavit ke kontrole. Zvažte priority, zda je pro vás důležitý duševní stav, či něco jiného. Věřím, že se dohodneme.

V úctě MUDr. Michal Pořický

UPOZORNĚNÍ! E-MAILOVÁ KONZULTACE JE PLACENÁ!