Upozornění KORONAVIRUS

Vážení pacienti,

V souvislosti s šířící se nákazou nemoci COVID – 19 a nařízením vlády ČR o karanténě pro ČR Vás laskavě žádám dodržovat tato opatření:

  1. Jste-li po duševní stránce v pořádku, požádejte o zaslání E-RECEPTU buď na tel 311 612 275, nebo mezi 18.-19 hod na tel 603 163 913
  2. Jste-li objednáni na první vyšetření, zvažte, zda je toto akutní, není-li, přeobjednejte se na tel 311 612 275 nebo 603 063 913, ev. e-mailem na poricky@psychiatrie-beroun.cz, najdeme nejbližší pro Vás vyhovující termín
  3. Případné konzultace jsou možné na obou tel. číslech mezi 9-15 hod, prosím, vzhledem k množství volajících buďte trpěliví, ev. využijte on-line konzultace na poricky@psychiatrie-beroun.cz
  4. Závažné akutní případy samozřejmě ošetříme ihned.
  5. Doporučuji nosit do ordinace  ochranné roušky, pokud je máte k dispozici a minimalizovat pobyt v čekárně.

Všem děkuji za pochopení, opatření jsou pro dobro nás všech. Věřím, že tuto těžkou chvíli zvládneme.

Váš ošetřující lékař MUDr.Michal Pořický